Bibliotek

Kalix kommunbibliotek finns i Kalix Folkets Hus lokaler. Biblioteket arrangerar ofta utställningar på bibliotekstorget, författarträffar, pysseldagar för barnen och mycket annat. 

Kalix bibliotek ingår i organisationen Biblioteken i Norrbotten, som är en samarbetsform mellan biblioteken i länet.

Norrbottens länsbibliotek är en resurs för att samordna och utveckla biblioteksverksamheten i Norrbotten.  Folkbiblioteken samarbetar kring gemensam katalog, transporter, webbportal, evenemang, marknadsföring och ett omfattande medieutbud som innebär att Norrbottningarna har tillgång till 1,2 miljoner böcker.

Aktuella öppettider för biblioteket och konsthallen hittar du alltid på bibblo.se

Aktuellt i biblioteket

  • Facebook - svarta cirkeln

Läs mer om konst i Kalix på Kalix konstförenings                acebooksida.

Aktuell utställning

 

Konsthall

Konsthallen ligger i biblioteket i Kalix Folkets Hus.

 

Fritids- och kulturförvaltningen och Kalix Konstförening ansvarar tillsammans för ett varierat utbud av utställningar.

Konstansvarig

Den som önskar ställa ut eller har frågor kring konsthallen kontaktar Margit Pettersson, enhetschef kultur, 0923-651 57.