top of page

Bibliotek

Kalix kommunbibliotek finns i Kalix Folkets Hus lokaler. Biblioteket arrangerar ofta utställningar på bibliotekstorget, författarträffar, pysseldagar för barnen och mycket annat. 

Kalix bibliotek ingår i organisationen Biblioteken i Norrbotten, som är en samarbetsform mellan biblioteken i länet.

Norrbottens länsbibliotek är en resurs för att samordna och utveckla biblioteksverksamheten i Norrbotten.  Folkbiblioteken samarbetar kring gemensam katalog, transporter, webbportal, evenemang, marknadsföring och ett omfattande medieutbud som innebär att Norrbottningarna har tillgång till 1,2 miljoner böcker.

Via projektet WiFi4EU erbjuder Kalix kommun numer gratis WiFi på hela Kalix Folkets Hus, inklusive biblioteket.

Flicka läser på biblioteket i Kali Folkets Hus. Foto: Irene Wallin.
9547 Konsthallen.jpg
  • Facebook - svarta cirkeln

Läs mer om konst i Kalix på Kalix konstförenings                acebooksida.

Konsthall

Konsthallen ligger i biblioteket i Kalix Folkets Hus.

 

Fritids- och kulturförvaltningen och Kalix Konstförening ansvarar tillsammans för ett varierat utbud av utställningar.

Konstansvarig

Den som önskar ställa ut eller har frågor kring konsthallen kontaktar Margit Pettersson, enhetschef kultur, på telefonnummer 0923-651 57.

Fästpunkt 1
bottom of page