top of page

Tillgänglighetredogörelse

Kalix kommun står bakom den här webbplatsen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur www.kalixfolketshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister som du vill att vi åtgärdar.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kalixfolketshus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på kommun@kalix.se. Vi försöker svarar skyndsamt, normalt inom fem arbetsdagar. Vi svarar även på telefon 0923-650 00.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela Kalix kommun så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi har information om evenemang i huset, nyheter från café ankaret, biblioteket, konsthallen och vuxenutbildningen som automatiskt läses in från sociala medier via så kallade widgets från tredje part. Vi är medvetna om dessa lämnar en del att önska när det gäller tillgänglighet, men utan dessa skulle sidan kräva omfattande handpåläggning, vilket inte är möjligt med dagens organisation.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vi har inte gjort tillräckliga användartester för att veta i vilka situationer problemen upplevs. Men vi vet att det finns tillgänglighetsproblem som har tekniska lösningar. Vi åtgärdar tillgänglighetsproblemen allt eftersom, och målet är.

 

Oskäligt betungande anpassning

Kalix kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Widgets från tredje part som automatiskt levererar information från sociala medier. Att göra dessa uppdateringar manuellt är på grund av resursbrist inget alternativ i dagsläget. Att utveckla egna lösningar för integrationen är heller inte tänkbart.

 

Tillgänglighet
Din integritet
bottom of page